Personas datu aizsardzības pakalpojumi

Webforge.lv

Personas datu aizsardzība

Piedāvājam sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus. Nodarbojamies ar personas datu aizsardzību jau 8 gadus, līdz ar to, esam uzkrājuši zināmu pieredzi un zināšanas, lai palīdzētu Jūsu uzņēmam sakārtot personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvo aktu prasībām. Klientu uzticētie personas dati ir uzskatāmi par aizsargājamu vērtību, līdz ar to, drošu un uzticamu uzņēmumu rakturos ieviesta personas datu aizsardzības pārvaldība.

Izvēloties mūsu pakalpojumus, Jūs uzticēsiet Jūsu rūpes par uzņēmuma veikto personas datu aizardzību mums un varēsiet koncentrēties uz uzņēmuma pamatdarbību un tā attīstību.

Sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

Piedāvājam sertificēta personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumus:

 • Uzņēmuma darbības atbilstības novērtēšana Vispārīgās datu aizsardzības un citu normatīvo aktu prasībām;
 • Atkarībā no uzņēmuma veiktās datu apstrādes un darbības specifikas, izstrādāsim nepieciešamos dokumentus un palīdzēsim tos ieviest:
 • Datu apstrādes darbību reģistrs;
 • Personas datu aizsardzības noteikumi;
 • Privātuma politika;
 • Manuālās un elektroniskā vidē veiktās personas datu apstrādes risku izvērtējums;
 • Līgumi ar personas datu apstrādātājiem;
 • Novērtējums par ietekmi uz personas datu aizsardzību;
 • Videonovērošanas noteikumi;
 • Iesniegumi, veidlapas un formas;
 • u.c.
 • regulāru uzraudzību, kontroli un izvērtējumu klienta veiktās personas datu apstrādes atbilstībai normatīvo aktu prasībām (uzņēmumiem, kuriem saskaņā GDPR ir jābūt ieceltam personas datu aizsardzības speciālistam);
 • konsultāciju sniegšanu ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos;
 • darbinieku apmācību personas datu aizsardzības un IT drošības jautājumos;
 • datu apstrādes sakārtošanu GPS un videonovērošanas veikšanai;
 • informācijas sistēmu drošības noteikumu izstrādi un ieviešanu;
 • sadarbību jaunu projektu ieviešanā. Sākotnējo datu apstrādes izvērtējumu, konsultācijas un nepieciešamo dokumentu ieviešanu.

© Webforge.lv. | Privātuma politika